Uczestnicy zarejestrowani na poziomy Intermediate/Advanced i Advanced zobowiązani są do udziału w przesłuchaniu, które odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia o godzinie 10:00 w Domu Kultury Kolejarza (ul.Św. Filipa 6). Osoby, które nie pojawią się na przesłuchaniu zostaną zakwalifikowane do grupy, do której się rejestrowały o ile będą jeszcze miejsca. W przeciwnym wypadku zostaną przydzielone do grupy o poziom niższej.